Monthly Archives: July 2008

Floortje Snotter

Floortje Snotter

Nog dik 2 weekjes en dan komt ze bij ons wonen: Floortje Snotter!
Floortje is de naam die Emma verzonnen had voor een meisjeskat en Jim had Snotter verzonnen voor een jongenskat. Het werd een meisjeskat, maar ik vond Snotter zo’n geweldig grappige naam dat we die er maar achter geplakt hebben.

Share